Udefra kommende støj kan genere i boligen og på arbejdspladsen. Der findes forskellige løsningsmodeller for at opnå lydreduktion. Afhængigt af hvilken type støj, det drejer sig om og naturligvis omfanget af støjen, kan Optoglas være en løsning.

En støjtest foretaget af Delta (specialist i målinger af akustik) viser en kraftig dæmpning af trafikstøj ved montering af Optoglas - op til ca. 10 dB, hvilket svarer til en halvering af støjen.

Optoglas anvendes i stigende omfang til energi- og lydoptimering af vinduer med termoglas som det tredje glas.

Skemaet nedenfor viser forskellige eksempler på støjmålinger foretaget af Delta. Den fulde rapport kan læses her.

Tallene i Rw-kolonnen er gennemsnitstal
Tallene i Rw+ C viser dB ved jævn støj som fx fjerne motovejs-/togstøj
Rw+ Ctr viser dB ved tung trafikstøj

 - 148 KB

 

 

Bliv ringet op til en uformel snak
Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op