Erfaringer

De vigtigste argumenter vi hører fra vores kunder og samarbejdspartnere i forbindelse med valg af optoglas-løsning:

  • Det er oftest mest rentabelt at bevare de eksisterende vinduesrammer i kombination med en forsatsløsning
  • Vinduer og dermed en stor del bygningens arkitektoniske og æstetiske udtryk bevares
  • Montering af Optoglas medfører minimal gene for beboerne i forhold til en vinduesudskiftning
  • Vinduer med ældre termoglas kan energi- og lydoptimeres ved anvendelse af Optoglas
  • Lysindfaldet ændres ikke, da monteringen sker direkte på den eksisterende vinduesramme
  • Optoglas er nem og praktisk i daglig brug

Økonomi
Det er ikke altid lige til at sammenligne udgifter ved en vinduesudskiftning og en optoglas-løsning. Nye vinduer fås i mange kvaliteter og prisklasser. Kvaliteten af det nye vindue og dermed holdbarheden og økonomien på lang sigt er en vigtig faktor at medregne i forbindelse med vinduesudskiftning.

Derudover skal der medregnes omkostninger til det indvendige snedkerarbejde, der følger med en vinduesudskiftning. Ligesom udgifter til stillads, fugning af vinduer og indvendigt malerarbejde skal medregnes.

Da Optoglas monteres indvendigt på den eksisterende vinduesramme, vil mange af udgifterne ved en vinduesudskiftning kunne undgås.

Kvaliteten af vinduer, produceret frem til 1950 var generelt af meget høj kvalitet. Det er ikke usædvanligt at se vinduer i bevaringsværdige bygninger der er 100 år eller ældre. Derfor vil det i mange tilfælde være god økonomi i at bevare de oprindelige vinduer og energioptimere med en Optoglas-løsning.

Det er dog vigtigt at få en vurdering af vinduernes tilstand. Ældre vinduer kan have taget skade af manglende vedligeholdelse og fx maling med plastmaling, der kan have nedbrudt vinduet og gøre en renovering urentabel.

Optoglas kan bistå med en vurdering af vinduernes egnethed til en optoglas-løsning. Optoglas samarbejder med virksomheder, der er specialister i renovering af bevaringsværdige vinduer.

Ønskes en uafhængig vurdering anbefaler vi Center for Bygningsbevaring, www.bygningsbevaring.dk

Optoglas anvendes i stigende omfang til energi- og lydoptimering af vinduer med termoglas som det tredje glas.

Energi- og lydoptimering
Isoleringsevnen i en konstruktion angives med en U-værdi. Jo lavere U-værdi des bedre isoleringsevne. Optoglas fører to glastyper i vores sortiment. Almindelig floatglas (U-værdi 2,2) og energiglas (U-værdi 1,7). Men da Optoglas monteres på det eksisterende vindue, er det vinduets samlede U-værdi der er interessant at kende.

DTU-BYG har udført beregninger af energioptimering ved brug af Optoglas på forskellige vinduestyper. Generelt er det sådan, at der minimum opnås en energioptimering af det eksisterende vindue med 50% ved montering af 4 mm energiglas.

Ved montering af Optoglas opnås en mærkbar reduktion af udefrakommende støj - op til en halvering, særligt ved de dybere frekvenser som eksempelvis trafikstøj. Se støjvideo og læs mere tekniske beregninger udført af Delta

Optoglas anvendes desuden i stigende omfang til energi- og lydoptimering af nyere vinduer med termoglas.

Drift
Optoglas består af et stykke hærdet glas, monteret indvendigt på vinduesrammen med hængsler. Det gør det nemt at åbne for rengøring mellem optoglas og vinduesrammen. Traditionelle forsatsvinduer åbner indad. Det betyder at vindueskarmen skal ryddes når vinduet skal åbnes, fx ved udluftning. Da optoglas er fastmonteret på vinduesrammen, vil dette ikke være nødvendigt med en optoglas-løsning.

Bliv ringet op til en uformel snak
Indtast dit telefonnummer og vi ringer dig op